De bladen

Achter je pc je verslaving te lijf 3.1/4.3/5.1_ING­_03-18-p15

Karify is een website waarmee behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg mensen helpen te werken aan hun probleem. Onder meer de in verslaving gespecialiseerde instelling Jellinek maakt er gebruik van. Hoe gaat dat in zijn werk?