Kernbegrippen Domein 1 – Ontwerpen en maken van producten

Domein 1: ontwerpen en maken van producten

(bewerking vanuit de Kennisbasis Techniek 2009)

1.1 Ontwerpmethodologie en strategie

Kernconcepten en begrippen:

 • Integraal ontwerpen 1.1
 • Modulair ontwerpen 1.1
 • Het herhalen van fasen in het ontwerpproces 1.1
 • Het beoordelen van varianten 1.1
 • Fasen in de van een product (ontwerp), productie, gebruik, afdanken) 1.1
 • De economische levenscyclus van een product en productinnovatie 1.1
 • Duurzaam ontwerpen 1.1
 • Duurzaam produceren, schone technologie 1.1
 • Afdanken, recycling 1.1

1.2 Human Technology Interaction, ergonomie en vormgeving

Kernconcepten en begrippen:

 • Gebruikersgroepen : kenmerken, behoeften 1.2
 • Productinnovatie 1.2
 • Productdesign 1.2
 • Marktonderzoek 1.2
 • Productevaluatie 1.2
 • Gebruikskwaliteit 1.2
 • Ergonomie 1.2
 • Vormgeving 1.2

1.3 Technisch schetsen en tekenen, prototyping en simulatie

Kernconcepten en begrippen bij technisch schetsen en tekenen:

 • NEN en ISO-normen 1.3
 • Europese en Amerikaanse projectie 1.3
 • Isometrische tekening 1.3
 • Uitslagen 1.3
 • Solid modelling 1.3
Kernconcepten en begrippen bij prototyping:

 • Zichtconcept 1.3
 • Functioneel concept 1.3
Kernconcepten en begrippen bij simulatie:

 • Simulatiesoftware 1.3
 • Systeemparameters 1.3
 • Systeemgedrag 1.3

1.4 Materialen bewerken, productiemethoden

Kernconcepten en begrippen bij materialenkennis:

 • Mechanische en fysische eigenschappen van materialen 1.4
 • Materiaal sterkte 1.4
 • Materiaal spanning 1.4
 • Materiaal slijtagecoëfficiënt 1.4
 • Materiaal hardheid 1.4
 • Materiaal dichtheid 1.4
 • Materiaal corrosiebestendigheid 1.4
 • Materiaal elektrische geleidbaarheid 1.4
 • Materiaal thermische geleidbaarheid 1.4
 • Het gaat hierbij om:
 • Bewerken van materialen 1.4
 • Verspanen 1.4
 • Vervormen 1.4
 • Scheiden en verbinden met machinale 1.4
 • Scheiden en verbinden met handgereedschappen 1.4
Kernconcepten en begrippen bij productiemethoden:

 • Ambachtelijke (stuksgewijze) productie 1.4
 • Serie- en massafabricage 1.4
 • Zelfstandig door computer gestuurde productie 1.4
 • Continue productie 1.4
 • Productiemachines 1.4, omsteltijd 1.4
 • Automatisering, robotisering 1.4
 • Flexibele automatisering 1.4
Logistieke concepten en begrippen:

 • Marketing en logistiek 1.4
 • Inkoop, productie en logistiek 1.4
 • Materials handling 1.4
 • Just in time 1.4
 • Voorraadbeheer 1.4
 • Fysieke distributie 1.4

1.5 Technieklokaal/werkplaats, gereedschappen en machines

Het gaat bij de veilige en functionele inrichting om:

 • Beschrijven van het technieklokaal 1.5
 • Kritisch onderzoeken van een bestaande lokaalinrichting 1.5
 • Beschrijven van de gebruikelijke inventaris van een technieklokaal 1.5
 • Kennis van relevante veiligheidseisen en normen die zijn opgenomen in de Arbo-wet 1.5
 • Preventie van geluidsoverlast en gehoorschade 1.5
Het gaat bij het juist en veilig bedienen van gereedschappen en machines om:

 • Beschrijven en toepassen van het juiste en veilige gebruik van gereedschappen en machines 1.5
 • Het geven van instructie en demonstratie omtrent het juiste en veilige gebruik van gereedschappen en machines 1.5 aan leerlingen (en anderen);
 • Opstellen en handhaven van veiligheidsvoorschriften 1.5 conform Arbo-normen;
 • Nemen van adequate maatregelen in relatie tot veiligheid en incidenten 1.5
Het gaat bij duurzaam werken in het technieklokaal om:

 • Hergebruik en recycling van materialen 1.5
 • Zuinig gebruik van materialen en grondstoffen 1.5
 • Verantwoorde afvalverwerking 1.5