Kernbegrippen Domein 2 – Technische producten en systemen

 

Domein 2: Technische producten en systemen

(bewerking vanuit de Kennisbasis Techniek 2009)

2.1 Systeemanalyse en systeemontwerp

Kernconcepten en begrippen:

 • Systeem, systeemgrens subsysteem, component 2.1
 • Deelsysteem 2.1
 • Systeemconfiguratie 2.1
 • Functieblokschema 2.1
 • Principeschets 2.1
 • Energieblokschema 2.1
 • Morfologisch schema 2.1
 • Energie schema 2.1
 • Input-output schema 2.1
 • Reverse engineering 2.1

2.2 Krachten en bewegingen

Kernconcepten en begrippen:

 • Transmissiesystemen 2.2
 • Soorten kracht 2.2
 • Soorten bewegingen 2.2
 • Kracht, krachtmoment, Koppel 2.2
 • De drie wetten van Newton 2.2
 • Evenwichtsvoorwaarden 2.2
 • Kinematica en dynamica van translatie en rotatie 2.2
 • Voortstuwingsprincipe 2.2
 • As en wiel 2.2
 • Tandwielen 2.2
 • Overbrengingen 2.2
 • Katrollen 2.2
 • Hefbomen 2.2
 • Wig 2.2
 • Schroefdraad 2.2
 • Mechanische kracht 2.2
 • Hydraulische kracht 2.2
 • Pneumatische kracht 2.2
 • Wrijvingskrachten 2.2
 • Materiaaleigenschappen 2.2 van belang voor het gedrag van mechanisch werkende systemen

2.3 Constructies

Kernconcepten en begrippen:

 • Alledaagse constructies
 • Componenten constructie verbinden
 • Kracht en krachtmoment 2.3
 • Wetten van Newton 2.3
 • Evenwichtsvoorwaarden 2.3
 • Mechanische spanning en rek 2.3
 • Mechanisch gedrag van materialen bij verschillende soorten 2.3
 • Mechanische belasting (druk, trek, afschuiving, torsie) 2.3
 • Doorbuiging van een constructie 2.3
 • Warmtetransport en thermische eigenschappen van materialen en constructies 2.3
 • Transport van geluid door constructies, transmissie en absorptie van geluid 2.3

Denk hierbij aan computersoftware als West Point Bridge Design en Interactive Physics.

2.4 Elektriciteit en elektronica

Kernconcepten en begrippen:

 • Gelijkstroommotor
 • Wisselstroommotor
 • Dynamo
 • Transformator
 • Adapter
 • Toerentalregeling
 • Relais
 • Stroom 2.4
 • Spanning 2.4
 • Vermogen 2.4
 • Impedantie 2.4
 • Reactantie 2.4
 • Inductie 2.4
 • Zelfinductie 2.4
 • Capaciteit (condensator) 2.4
 • Elektromagnetische
 • toepassingsmogelijkheden 2.4
 • Analoog 2.4
 • verschijnselen 2.4
 • Elektromagnetische technische
 • Digital 2.4
 • Binaire codering 2.4
 • Materiaaleigenschappen van belang voor het gedrag van elektrisch werkende systemen 2.4.
 • Weerstand, spoel, condensator, diode
 • De diode, led, transistor
 • Not, and, nand, or, nor poorten
 • Sensoren

Het gaat hier om:

 • Het bouwen van toepassingen met kanten- klare basiscomponenten, zoals logische poorten en actuatoren.
 • Het gebruiken van kennis van elektriciteit en elektronica bij het bouwen van Domotica toepassingen

2.5 Meet- en regelsystemen, mechatronica

Kernconcepten en begrippen:

 • Input 2.5
 • Proces 2.5
 • Output 2.5
 • Meten 2.5
 • Sturen 2.5
 • Regelen 2.5
 • Open en gesloten regelsysteem 2.5
 • Programmeren en algoritmen 2.5
 • Programmeeromgeving 2.5
 • Functie en werking van logische poorten 2.5
 • Geheugenelement 2.5
 • Sensor en actuator 2.5
 • Koppeling van sensoren, logische poorten en actuatoren

Het gaat hier om:

 • In het onderwijs gebruikte hard- en software (zoals Coach, het systeembord, RCX / NXT-eenheid)

2.6 Informatie en communicatie

Kernconcepten en begrippen:

 • Informatie systemen, GSM, telefoon, -draadloze verbindingen, radio/tv, satelliet, internet/e-mail en GPS,   2.6
 • Informatie-inhoud 2.6
 • Informatiestroom 2.6
 • Analoge en digitale signalen 2.6
 • Coderen van informatie 2.6
 • Radiogolven 2.6
 • Bandbreedte 2.6
 • Modulatie 2.6
 • Transmissiesnelheid 2.6
 • Informatiesnelheid 2.6
 • Netwerken, o.a. Data 2.6
 • OSI model en protocollen 2.6
 • Seriële interfacing 2.6

2.7 Huisinstallaties en domotica

Kernconcepten en begrippen:

 • Opbouw en werking van de elektrische huisinstallatie en belangrijke veiligheidseisen (NEN 1010)
 • Centraal doos 2.7
 • Normaaldoos system 2.7
 • Aarding 2.7
 • Stroomkringschema 2.7
 • Faseverschuiving 2.7
 • Stromingsleer 2.7
 • Analogie elektrische stroom   2.7
 • (Warm)water- en sanitaire voorzieningen 2.7
 • Verwarmingssystemen 2.7
 • Gas/waterstroom 2.7
 • Afvalproducten zoals afvoergassen 2.7
 • Afvalwater 2.7
 • Energiebalans 2.7
 • Domotica ook mbt minder validen

2.8 Energietechniek

Kernconcepten en begrippen:

 • Energie 2.8
 • Arbeid 2.8
 • Vermogen 2.8
 • Omzetten van energie
 • Opslaan van energie
 • Transport van energie
 • Distribueren van energie
 • Soorten energie 2.8
 • Duurzame energiebronnen 2.8
 • Energieverliezen 2.8,
 • Rendement 2.8
 • Prestatiecoëfficiënt 2.8
 • Pv-diagram 2.8
 • Carnot cyclus 2.8
 • Mogelijkheden voor energiebesparing (o.a. thermisch isoleren) 2.8
 • Warmte-kracht koppeling 2.8
 • Warmteweerstandcoëfficiënt 2.8
 • Warmtegeleidingscoëfficiënt 2.8
 • Warmtepomp 2.8
 • Brandstofcel 2.8
 • Zonnecel 2.8
 • Windturbine 2.8
 • Stirlingmotor 2.8
 • Hybride aandrijving 2.8

2.9 Transportsystemen

Kernconcepten en begrippen:

 • Mobiliteit, mensen en goederen 2.9
 • Infrastructuur voor transport 2.9
 • Logistiek 2.9
 • Systemen voor vrachtafhandeling 2.9
 • Transport van bagage 2.9
 • Materials handling 2.9
 • Transportsystemen als onderdeel van industriële productprocessen 2.9
 • Just in Time principe 2.9
 • Globalisering en wereldhandel (vergroten mobiliteit) 2.9
 • Assemblage 2.9
 • Vervoerscapaciteit 2.9
 • Verbrandingsmotor aandrijvings- en besturingsprincipes van (hybride)voertuigen 2.9
 • Hybride systeem 2.9
 • Efficiëntie en brandstofverbruik 2.9

2.10 Bio-gerelateerde techniek

Belangrijke kernconcepten en begrippen zijn:

 • Biotechnologie 2.10
 • Bionica 2.10
 • Biometrie 2.10
 • Ontwerpen naar analogie van levende organismen 2.10