Kernbegrippen Domein 3 – Ontwikkelingen van Techniek

Domein 3: Techniek, natuurwetenschap en samenleving

(bewerking vanuit de Kennisbasis Techniek 2009)

3.1 Ontwikkeling van techniek
Kernconcepten en begrippen:

 • Industrialisatie 3.1
 • Technology Assessment 3.1
 • Technische innovatie 3.1
 • Infrastructuur 3.1
 • Consumer lifestyle 3.1
 • Emancipatie & techniek 3.1
 • Biotechnologie 3.1
 • De ontwikkelingsgeschiedenis van belangrijke technische producten of vindingen;
 • De ontwikkelingen in belangrijke maatschappelijke sectoren: gezondheidszorg, verkeer en vervoer, voedselproductie, communicatie en energievoorziening;
 • De betekenis van techniek voor het dagelijks leven van mensen (wonen, werken, vrije tijd);
 • Maatschappelijke effecten als gevolg van technologische ontwikkelingen.
3.2 Filosofie en ethiek van de techniek
Belangrijke kernconcepten en begrippen zijn:

 • Welvaart en welzijn 3.2
 • Consumptiemaatschappij 3.2
 • Cybernetica, artificial intelligence, obotisering, nanotechnologie 3.2
 • Virtual reality 3.2
 • Ethische vragen bij het ontwerpen van technische producten en systemen;
 • De relatie tussen de mens en de door hem geschapen artefacten (zoals robots, kunstmatige intelligentie, virtuele werelden) en de invloed daarvan op de menselijke psyche en zijn werkelijkheidsbeleving;
 • Techniek als cultureel verschijnsel;
 • Het duale karakter van techniek: zegen versus zorg; het maken van afwegingen;
 • Grenzen van de technologische samenleving;
 • Sociale en politieke dimensies van techniek.
3.3 Techniek in beroepen
Kernconcepten en begrippen:

 • Organigram van een bedrijf 3.3
 • Technische disciplines en beroepen 3.3
 • Factoren die het loopbaanperspectief bepalen 3.3
 • Projectorganisatie 3.3
 • Loopbaanoriëntatie van middelbare scholieren 3.3
 • Beroepsbeeld van jongeren 3.3
 • Assemblage-industrie 3.3
 • Globalisering 3.3
 • De aard van de werkzaamheden die samenhangen met een bepaald technisch beroep of discipline;
 • Veranderingen in arbeidsprocessen (bijvoorbeeld als gevolg van globalisering en automatisering);
 • Loopbaanperspectieven van hoger, middelbaar en lager technisch geschoold personeel;
 • De vakinhouden in de bovenbouw vmbo: metalectro, voertuigtechniek, bouw, installatietechniek en grafimedia.
3.4 Techniek, milieu en duurzaamheid
Belangrijke kernconcepten en begrippen zijn:

 • Ecologische voetafdruk 3.4
 • Milieuvervuiling 3.4
 • Duurzaamheid 3.4
 • Recycling 3.4
 • De relatie tussen techniek, milieu en gezondheid van mens, plant en dier
 • Bronnen en oorzaken van milieuvervuiling
 • Duurzame productietechnieken
 • Schoonmaaktechnologieën