Kernbegrippen Domein 4 – Leergebied “mens en natuur” en wiskunde

Domein 4: leergebied ‘mens en natuur’ en wiskunde

(bewerking vanuit de Kennisbasis Techniek 2009)

4.1 Wiskunde en techniek
 • Rekenen 4.1
 • Meten 4.1
 • Schatten 4.1
 • Gebruik rekenmachine 4.1
 • Uitkomsten controleren op orde van grootte 4.1
 • Rekenen met verhoudingen met schaal 4.1
 • Vergroten van een schaal 4.1
 • Verkleinen van een schaal 4.1
 • Het lezen van vlakke afbeeldingen van ruimtelijke figuren 4.1
 • Ruimtelijke afbeeldingen in perspectief 4.1
 • Het uitvoeren van transformaties 4.1
 • Het aangeven en gebruiken van congruentie 4.1
 • Symmetrie 4.1
 • Berekeningen meetkundige figuren 4.1
 • Berekeningen stereometrische figuren 4.1
 • Hoekberekeningen met goniometrische betrekkingen 4.1
 • Het gebruik van tabellen 4.1
 • Grafieken 4.1
 • Gebruik van andere visualiseringen van informatie 4.1
 • Het gebruik van functies 4.1
 • Vergelijkingen bij wiskundige modelberekeningen aan technische problemen 4.1
 • Statistiek 4.1
 • Steekproef 4.1
 • Frequentieverdeling 4.1
 • Normaalverdeling 4.1
 • Gemiddelde 4.1
 • Spreidingsafwijking 4.1
 • Standaardafwijking 4.1
4.2 Natuurkunde en techniek
 • Stoffen en materialen in het dagelijks leven 4.2
 • Bouw van de materie 4.2
 • Anorganische stoffen 4.2
 • Anorganische materialen 4.2
 • Organische stoffen 4.2
 • Organische materialen 4.2;
 • Elektriciteit 4.2
 • Magnetisme 4.2
 • Elektronica 4.2 (gelijk en wisselstroom, opwekking en transport van elektriciteit, werking van elektromotoren 4.2
 • Werking van elektrische schakelingen 4.2
 • Werking van elektronische schakelingen 4.2 Gebruik van materiaaleigenschappen 4.2
 • Opwekken van energie en warmte (motoren, warmtetransport, koelsystemen) 4.2
 • Omzetten van energie en warmte (motoren, warmtetransport, koelsystemen) 4.2;
 • Geluid (akoestiek, geluidsbron, voortplanting van geluid in lucht, frequentie, amplitude, geluidsterkte, gehoorgrens, decibelmeter) 4.2
 • Licht (optica, lenzen, optische apparaten) 4.2
 • Mechanica 4.2
 • Sterkteleer 4.2
 • Statica 4.2
 • Translatiebewegingen 4.2
 • Rotatiebewegingen 4.2
 • Hydrostatica 4.2
 • Stromingsleer (gassen en vloeistoffen 4.2)
 • Fysische methoden voor het winnen van grondstoffen 4.2
 • Chemische methoden voor het winnen van grondstoffen 4.2
 • Fysische metaal, hout, kunststoffen, lijmsoorten, afwerkings en onderhoudsmiddelen 4.2
 • Chemische eigenschappen van metaal, hout, kunststoffen, lijmsoorten, afwerkings en onderhoudsmiddelen 4.2
4.3 Kennis van het leergebied “mens en natuur”
 • Mensen in wisselwerking met elkaar en hun omgeving (milieu) 4.3
 • Dieren in wisselwerking met elkaar en hun omgeving (milieu) 4.3
 • Planten in wisselwerking met elkaar en hun omgeving (milieu) 43
 • Bouw van het menselijk lichaam 4.3
 • Functie van het menselijk lichaam 4.3Verbanden met het bevorderen van lichamelijke van het menselijk lichaam en psychische gezondheid 4.3
 • De eigen verantwoordelijkheid van het individu van het menselijk lichaam 4.3
 • Zorg 4.3 en de toepassing van zorg op het individu, anderen en de omgeving 4.3
 • Hoe is de veiligheid van het individu en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief te beïnvloeden? 4.3