Mens en Natuur

Mens en Natuur + nieuwe inzichten

In dit brede leergebied is het actief leren van leerlingen te typeren vanuit twee verschillende perspectieven. Van kindsbeen af wil de mens zijn omgeving begrijpen en zoekt hij naar verklaringen. Dit element krijgt vorm in de combinatie van onderzoek leren doen met het leren gebruiken en toepassen van achterliggende kennis en informatie. Daarnaast wil de mens de omgeving duurzaam beheersen om nu en in de toekomst in de eigen behoeften te voorzien. Dit krijgt vorm in leren ontwerpen en leren maken van bewuste keuzes. (bron; SLO-Concretisering Kerndoelen: Mens en Natuur)

Nieuwe inzichten bij Curriculum.nu. Daarop is door Frank Rosema gereageerd.

Een link naar het betreffende stuk: https://techniek-actief.nl/mens-en-natuur-curricullum.nu/