Over de bladen

De bladen

Iedere maand worden voor Techniek en het techniek deel in Mens en Natuur, artikelen besproken die een relatie met Techniek hebben.

Afhankelijk van wat de uitgevers aanleveren kan het aantal bladen per maand verschillen.

Tot nog toe zijn de Ingenieur, de Kijk, de NewScientist en de Quest, steeds regulier opgenomen. De ZoZitDat en de KnowHow zijn wat fragmentarischer.

De beschreven artikelen worden opgenomen in een database, zodat met een trefwoorden zoekfunctie relevante artikelen worden getoond. Je kunt zoeken op tijdschrift titel, maand en thema.

Voor een overzicht van de thema’s: zie Domeinen en kernbegrippen

Zie ook: techniek-actief.nl/over-ons/

Uitleg afkortingen bij de artikelen:

Blad afkortingen:

  • ING     = Ingenieur
  • KIJK    = Kijk
  • KHW   = KnowHow
  • NST     = NewScientist
  • NOX    = Nvox
  • TGK     = Terugkoppeling
  • QST     = Quest
  • ZZD     = ZoZitDat

Bijvoorbeeld 3.1_ING_07_15p44

 • 3.1         = thema nummer; in dit geval Ontwikkelingen van Techniek
 • ING      = blad afkorting, het voorbeeld is de Ingenieur
 • 07_15  = datum dat op het blad staat; in dit geval juli 2015
 • p44       = pagina nummer waar het betreffende artikel te vinden is

* Illustraties komen rechtstreeks uit de gebruikte bladen en hebben alleen een ondersteunende functie voor de tekst ten behoeve van het onderwijs.