Over ons

 

Wij geven belangeloos, docenten extra informatie over  onderwerpen die met Techniek en Mens en Natuur te maken hebben.


Missie; het inzichtelijk maken van Techniek om ons heen en ontwikkelingen daarbinnen.


MET DANK AAN:

 • de Kabelfabriek; Schieweg 15, 2627 AN Delft. 015-2127029; www.dekabelfabriek.nl
 • Nvon; vrijwilligersvereniging die de vakinhoudelijke belangen behartigt van het onderwijs in de natuurwetenschappen en technologie;  www.nvon.nl
 • William Hoogendoorn, Graphic Design. WordPress. Photography;  www.BEATUM.nl
 • Things to make and do, Grafisch Ontwerpen; www.thingstomakeanddo.nl

 

 • De Ingenieur; Prinsengracht 23, 2514 AP Den Haag. 070-3919850
 • KIJK; Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam. 085-8885661
 • Know How; New Skool Media BV, 1100 EC Amsterdam. 085-8885605
 • NewScientist; Postbus 11249, 3004 EE Rotterdam. 088-7002777
 • Quest; G+J Media, Zuidpark, Spaklerweg 52, 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht. 0161-459458
 • Z0 Zit Dat; Sanoma Media Netherlands BV, Postbus 75, 2400 AB Alphen aan den Rijn 088-5500143

DE SITE TECHNIEK-ACTIEF

 • De site richt zich meer toe tot het vakgebied Techniek (Voortgezet Onderwijs) en later in samenhang binnen het leergebied Mens en Natuur.
 • Nieuwe uitdagingen zijn :
  • Ontwikkelingen, binnen het basis onderwijs met betrekking tot het vak Techniek.
  • Het herkennen van Techniek binnen het leergebied Mens en Natuur, dus in een breder verband en samenhang met; Biologie, Natuur- en scheikunde en.
  • Het aangeven waar samenwerking met andere vakken mogelijk is.

Als uitgangspunt voor de thematische onderverdeling is gebruikt gemaakt van de Kennisbasis Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Techniek en Wiskunde voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. Zie ook:

OPBOUW SITE

Uitleg tabs:

 • De Bladen; hier vindt je relevante informatie over een aantal artikelen uit een aantal maandbladen. Er zijn overzichten per blad, maand en thema opvraagbaar.
 • Lesideeën; geeft suggesties voor lessen. Vaak zijn deze gekoppeld aan een recent verschenen artikel.
 • Links; is een verzamelplaats voor onderwijs gerelateerde links.
 • Contact; voor contact met een van de vrijwilligers
 • Zoekfunctie; hier is informatie te vinden die in deze site is opgenomen. Het verwijst dan ook altijd naar besproken artikelen.
 • Ons laatste nieuws; hier zijn de laatste inpassingen van de site te zien.

Uitleg afkortingen bij de artikelen:

Blad afkortingen:

  • ING       = Ingenieur
  • KIJK    = Kijk
  • KHW   = KnowHow
  • NST      = NewScientist
  • NOX    = Nvox
  • TGK     = Terugkoppeling
  • QST      = Quest
  • QSTH  = Quest Historie
  • ZZD     = ZoZitDat

Bijvoorbeeld 3.1_ING_07_15p44

 • 3.1         = thema nummer; in dit geval Ontwikkelingen van Techniek
 • ING      = blad afkorting, het voorbeeld is de Ingenieur
 • 07_15  = datum dat op het blad staat; in dit geval juli 2015
 • p44       = pagina nummer waar het betreffende artikel te vinden is

* Illustraties komen rechtstreeks uit de gebruikte bladen en hebben alleen een ondersteunende functie voor de tekst ten behoeve van het onderwijs.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]